Østermarie-stenen 6
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-229

Fredningsnr.
523527

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Umatr. kirkegårdsareal, Østermarie kirke. Østermarie-stenen 6. Lysegrå granitsten. Højde ca. 180 cm, bredde på den ene bredside (forneden) ca. 44 cm, og på den anden ca. 33 cm. Foroven ca. 20,5 cm. De fire (5235-24, 25, 26, 27) runesten står i det lille runestensanlæg mellem kirken og den gamle kirkeruin. Ovennævnte mindesmærker må ikke fjernes, flyttes eller æn- dres uden fredningsnævnets og fredningstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1901
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
6: Lysegrå granitsten. Højde ca. 180 cm, bredde på den ene bredside (forneden) ca. 44 cm, og på den anden ca. 33 cm. Foroven ca. 20,5 cm. Runeindskrifterne på de to bredsider kan ikke med sikkerhed oversættes. På den ene side er et processionskors med et indtegnet hagekors.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4594/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Østermariestenen 6: Slank sten af firesidet tværsnit, stående jordgravet. På den sydvendte side et tredobbelt skriftbånd. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med øvrige runesten samt kirkeruin.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
Indskrift tolket som lønruner, dvs. et uløst chiffer. Dateres sen vikingetid/tidlig middelalder. Højde 180 cm, bredde 24 cm. Omtalt 1877 som indmuret over indgangsdør til våbenhus, I dag rejst i et større runestensanlæg. Stenen prydes af et processionskors. Bevaringstilstand: Jævn. Restaureret 2016.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)