Vestermarie-stenen 2
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-459

Fredningsnr.
523444

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatrikuleret kirkegårdsareal, Vestermarie kirke. Vestermarie-stenen 2. Hvidgrå sandsten. Højde ca. 190 cm. Bredde ca. 79 cm og tyk- kelse (max) 22 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Thorsten og Sven rejste (stenen) efter deres fader Alvin og deres broder Thorlak. Gud og Guds moder hjælpe deres ånd". Stenen står nogle få meter VNV fra kirketårnet overfor ru- nestenen Vestermarie-stenen 5. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsenes samtykke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1900
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Hvidgrå sandsten. Højde ca. 190 cm. Bredde ca. 79 cm og tyk- kelse (max) 22 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Thorsten og Sven rejste (stenen) efter deres fader Alvin og deres broder Thorlak. Gud og Guds moder hjælpe deres ånd". Stenen står nogle få meter VNV fra kirketårnet overfor ru- nestenen Vestermarie-stenen 5. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsenes samtykke.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4591/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten. Vestermariestenen 2. Hvidgrå sandsten, ca. 1,9 m høj, 0,8 m bred, 0,2 m tyk. Runeindskriften virker let nedslidt. Stenen er placeret ca. 9 m VNV for kirketårnets V dør. Tæt S for 5234-47.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Thorsten og Sven rejste (stenen) efter deres fader Alvin og deres broder Thorlak. Gud og Guds moder hjælpe deres ånd.” Dateres sen vikingetid/tidlig middelalder. Højde 190 cm, bredde 79 cm. Omtalt i 1847, placeres i 1851 på kirkegården, og indgår nu i et større runestensanlæg. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn Restaureret 2016.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)