Vestermarie-stenen 4
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-461

Fredningsnr.
523446

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatrikuleret kirkegårdsareal, Vestermarie kirke. Vestermarie-stenen 4. Runesten, en rødlig sandsten, er blevet kløvet i flere styk- ker (7 stk) - 6 sammenhørende brudstykker samt et løst brud- stykke. Højde af stk. 1-4 ca. 130 cm. Bredde af stk. 4-5 ca. 130 cm, tykkelse ca. 26 cm. Runeindskrift, der i oversættel- se lyder: "Sven (?) ... og Tole og Vifrid, de ligger under De(nne sten)... NN gjorde (?) stenen". De seks sammenhørende stykker står i det VNV-lige hjørne af kirkegården, medens det 7. ligger løst ved siden af. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1900
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Runesten, en rødlig sandsten, er blevet kløvet i flere styk- ker (7 stk) - 6 sammenhørende brudstykker samt et løst brud- stykke. Højde af stk. 1-4 ca. 130 cm. Bredde af stk. 4-5 ca. 130 cm, tykkelse ca. 26 cm. Runeindskrift, der i oversættel- se lyder: "Sven (?) ... og Tole og Vifrid, de ligger under De(nne sten)... NN gjorde (?) stenen". De seks sammenhørende stykker står i det VNV-lige hjørne af kirkegården, medens det 7. ligger løst ved siden af. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4591/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten. Vestermariestenen 4. Rødlig sandsten, kløvet i flere stk. 6 sammenhørende brudstyk. 4 stk. samlede, 4 andre. Indmurede sten hører ikke med. Stenen er samlet med cement og bagtil støttet af opmuret sokkel. Stenens øverste del synes intakt, måler idag 1,3 m i højden, opr. bredde nær 1,05 m, ca. 0,3 m tyk. Placeret yderst i N i en N/S-række af 4 runesten ved kirkegården VNV ????

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2015 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”(Sven?) … og Tole og Vifrid, de liggner under De(nne sten)… NN (gjorde?) stenen.” Dateres sen vikingetid/tidlig middelalder. Højde 130 cm, bredde 130 cm. Omtalt 1883, flere fragmenter fundet 1888. I dag er de syv fragmenter samlet i et anlæg på kirkegården. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2017.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)