Vestermarie-stenen 5
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-462

Fredningsnr.
523447

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatrikuleret kirkegårdsareal, Vestermarie Vestermarie-stenen 5. Granitsten, højde ca. 210 cm, bredde ca. 59 cm. Stenens tværsnit danner en ligebenet trekant med indskriftsiden som grundlinie. De to andre sider er ca. 36 cm. Runeindskrift med slangeornemantik. Der er to tolkninger af runeindskriften. I den ene lyder oversættelsen: "Asvalde en velbyrdig 'dreng' rejste denne sten efter sin broder Alver. Træbene-Sønne hugge (indskriften). Skoge sveg den sagesløse". I den anden oversættelse lyder indskriften: "Asvalde rejste denne sten efter Alver sin broder. Den 'gode dreng', skæn- digt dræbt; men Skoge sveg den sagesløse". Stenen står få meter VNV fra kirketårnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden frednævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1900
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Granitsten, højde ca. 210 cm, bredde ca. 59 cm. Stenens tværsnit danner en ligebenet trekant med indskriftsiden som grundlinie. De to andre sider er ca. 36 cm. Runeindskrift med slangeornemantik. Der er to tolkninger af runeindskriften. I den ene lyder oversættelsen: "Asvalde en velbyrdig 'dreng' rejste denne sten efter sin broder Alver. Træbene-Sønne hugge (indskriften). Skoge sveg den sagesløse". I den anden oversættelse lyder indskriften: "Asvalde rejste denne sten efter Alver sin broder. Den 'gode dreng', skæn- digt dræbt; men Skoge sveg den sagesløse". Stenen står få meter VNV fra kirketårnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden frednævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4591/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten. Vestermariestenen 5. Grå granitsten ca. 2,1 m høj, 0,6 m bred. Stenens tværsnit danner en ligebenet 3 kant med indskriftssiden som grundlinje. Siderne 0,35 . Stenen står ca. 10 m VNV for kirketårnets V dør. Tæt N for 5234-44. ** Seværdighedsforklaring ** Flot runesten.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
Enten ”Asvalde en velbyrdig ’dreng’ rejste denne sten efter sin broder Alver. Træbene-sønne hugge (indskriften). Skoge sveg den sagesløse.” eller ”Asvalde rejste denne sten efter Alver sin broder. Den ’gode dreng’, skæn-digt dræbt; men Skoge sveg den sagesløse.” Dateret sen vikingetid/tidlig middelalder. Højde 210 cm, bredde 59 cm. Omtalt 1884, flyttet rundt på kirkegården og opstillet 1992 i et større runestensanlæg ved kirkegården. Bevaringstilstand: Jævn Restaureret 2017.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)