Jelling-stenen 2

Verdensarv Verdensarv
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170904-143

Fredningsnr.
300921

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Runesten, Vikingetid (dateret 900 - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Jelling kirkegård. Jelling-stenen 2 Lysegrå granitsten. Højde ca. 243 cm, bredde (indskriftsiden) ca. 290 cm (dragesiden) ca. 162 cm og (Kristussiden) ca. 158 cm. Rune- indskrift dels i en enkelt vandret række nederst på hhv. "Dragesiden" og "Kristussiden", dels i fire vandrette linier på "indskriftssiden". I oversættelse står der: "Kong Harald bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader og efter Thyre sin moder, den Harald, som vandt sig hele Danmark, og Norge, og gjorde danerne kristne". Stenene står foran kirkedøren ved våbenhuset syd for kirken. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden frednings- nævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie

1982 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Lysegrå granitsten. Højde ca. 243 cm, bredde (indskriftsiden) ca. 290 cm (dragesiden) ca. 162 cm og (Kristussiden) ca. 158 cm. Rune- indskrift dels i en enkelt vandret række nederst på hhv. "Dragesiden" og "Kristussiden", dels i fire vandrette linier på "indskriftssiden". I oversættelse står der: "Kong Harald bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader og efter Thyre sin moder, den Harald, som vandt sig hele Danmark, og Norge, og gjorde danerne kristne". Stenene står foran kirkedøren ved våbenhuset syd for kirken. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden frednings- nævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2011 Museal udgravning
Nationalmuseet
Undersøgelsen kan betragtes som en kombineret nødudgravning og forskningsbaseret udgravning af de anlægsarbejder, der skulle foretages inden overdækning af de to stående runesten i Jelling kunne iværksættes. Undersøgelsesområdet er karakteriseret af en dyb historik som begravelsesplads, hvilket betød at området var stærkt forstyrret. Bevarede kulturlag kunne derfor kun erkendes i tilknytning til den store runesten. Disse bevarede kulturlag giver imidlertid en kraftig indikation på at runestenen er placeret på sin originale plads, og kun har været udsat for en minimal grad af manipulation siden sin opstilling i sen vikingetid.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Skilt ved fortidsminde set fra S
Skilt ved fortidsminde set fra S
Oversigtsbillede - stenene set fra NØ
Oversigtsbillede - stenen set fra Ø
Oversigtsbillede - stenen set fra V
Foto, oversigt