Åker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060205-300

Fredningsnr.
533490

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst på matr.nr. 42d Åker med følgende tekst: Vandmølleanlæg ved Læså ca. 400 m V for Skadegård. Stort og markant anlæg bestående af en 3-4 m høj og ca. 80 m lang, langsgående dæmning, som har skilt åen i to løb. Det vestligste, møllerenden, er i dag vandførende. På åens vestside udfor dæmningens afslutning ligger en bygning, som har været møllerbolig. Selve møllen med hjul og kværn har stået 5 m fra husets NØ-hjørne. Kun en stensætning er bevaret. Et stykke ovenfor findes en Ø-V gående dæmning, som er ca. 30 m lang, 6-8 m bred og op til 2,5 m høj. Hvor åen deler sig, findes en betonsluse med stigbord. I sideløbet er opbygget en stenspærring med fald på ca. 1,5 m. Nedenfor denne, på åens østside findes en anden langsgående ca. 55 m lang lav jord-dæmning. Øst om denne et nu udtørret løb.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1125
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Omfattende spor af stort mølleanlæg i form af dæmninger på tværs og på langs af vandløbet samt stemmeværker og omløb. Stor stenbygget dæmning i østløbet.

Litteraturhenvisninger  (0)