Humlebakke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050411-76

Fredningsnr.
39259

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Hus (evt. med stald), Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skel (ejendom), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tofte med hustomter. Et ca. 50 x 50 m stort areal omgivet af et lavt, delvist ødelagt, stendige. I SØ-hjørnet anes en hustomt 9 x 5 m stor. Ved “sydskellet”, ca. 6 m V for denne tomt, endnu en tomt 8 x 4 m stor. Spredt liggende sten i den NØ-lige del indikerer rester af flere bygninger. S for toftediget, i Ø-delen, et plateau på ca. 25 x 20 m, som i Ø, S og V er omgivet af en grøft og en jordvold. Grøft og vold måler ca. 8 m i bredden.
Undersøgelsehistorie  (3)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1311
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Plantegning er en illustration fra Palle Jensens artikel "Dybsøs historie - med arkæologisk bidrag af Axel Johansson" s. 52-71 i Historisk Samfund for Præstø Amt årgang 1984.

Litteraturhenvisninger  (0)