Tårnborg
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040319-193

Fredningsnr.
362126

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Brønd, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Brønd. 2,5 m i diameter, opmuret af gule mursten. Omtrent 70 cm fra brøndkarmen og nedefter er synlig. Resten er fyldt op med jord, sø brøndens dybde kendes ikke. Der ligge ca. 40 cm jord oven på brøndkarmen. Beliggende med jernbaneskråning mod SV og ager mod NØ, til dels skjult af et levende hegn.
Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1310
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)