Kajholm Lund
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100610-30

Fredningsnr.
06128

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesmærke. Prydhøj/udsigtshøj med mindesten. Jordhøjen måler 3,5 x 17 m, og på dens top er en mindesten opsat. Mindestenen er en natursten, 50 x 35 cm i fladen og 70 cm høj. På siden, som vender mod S, er indhugget årstallet: 1894
Undersøgelsehistorie  (3)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1408
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)