Kajholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100610-33

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1408
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
MIndesten i Kajholm Plantage. Bortkommet i 2006.

Litteraturhenvisninger  (0)