Kajholm

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100610-33

Anlæg og datering

Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Stenen er fjernet og er affredet. Aldrig tinglyst ************************************* Mindesten. Natursten, 55 x 35 cm ved grunden og 90 cm høj. På siden som vender mod SØ ses følgende indskrift:T ak Hannede 25 Aar 1882 – 1907 Opstillet under ahorntræ, V for stuehusgavlen. NB! I foråret 2006 (?), efter at stenen var blevet registreret som fortidsminde, men uden at det var officielt kendt, renoverede den nuværende ejer sin have. Ved den lejlighed blev stenen skaffet af vejen.
Undersøgelsehistorie

2007 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
MIndesten i Kajholm Plantage. Bortkommet i 2006.