Lilleheden Klitplantage
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100601-40

Fredningsnr.
03133

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Helligkilde. Kilden fremtræder som et omtrent cirkulært vandhul, hvis diameter er ca. 2 m. Umiddelbart øst for kilden er opstil- let en mindesten. Kilden ligger på en lille forhøjning ca. 10 m sydvest for Kjul Å ca. 100 m øst for sognegrænsen mod Horne sogn lige syd for den nye automobilvej. Den ligger i Gl. Lillehede plantage, afd. 272 under Uggerby-Lilleheden Klitplantage. Fredningsgrænsen går ca. 2 m fra kildens kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald. Regulering af kilden og dens tilløb må kun finde sted med rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1408
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)