Jægersborgdæmningen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-92

Fredningsnr.
3030165

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 - 1920 e.Kr.)
Oversvømmelsen er anlagt 1886-88 og nedlagt som fæstningsværk i 1920

Fredningstekst
Jægersborgdæmningen er en jordbygget dæmning, som er ca. 165 m lang, op til 35 m bred og med en kronebredde på ca 15 m. Højden er op til ca. 6 m. Parallelt med dæmningens nordvestlige del løber en ca. 70 m lang jordgravet tilløbskanal, der munder i et stemmeværk, som er indbygget i dæmningens vestende. Stemmeværket er tildækket og sandsynligvis bevaret dybt under Jægersborg Allé, som løber over dæmningen. I forbindelse med stemmeværket har der i sydsiden af dæmningen været en styrteseng, som dog ikke mere er synlig. I dæmningens østende er et underløb. Arealet med styrtesengen er i dag bebygget med en villa. Det beskyttede anlæg omfatter tilløbskanalen og den jordbyggede dæmning med eventuelle bevarede dele af et stemmeværk med styrteseng. Endvidere et underløb. Villaen er ikke indbefattet i fredningen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2013 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Jægersborgdæmningen er en jordbygget dæmning, som er ca. 165 m lang, op til 35 m bred og med en kronebredde på ca 15 m. Højden er op til ca. 6 m. Parallelt med dæmningens nordvestlige del løber en ca. 70 m lang jordgravet tilløbskanal, der munder i et stemmeværk, som er indbygget i dæmningens vestende. Stemmeværket er tildækket og sandsynligvis bevaret dybt under Jægersborg Allé, som løber over dæmningen. I forbindelse med stemmeværket har der i sydsiden af dæmningen været en styrteseng, som dog ikke mere er synlig. I dæmningens østende er et underløb. Arealet med styrtesengen er i dag bebygget med en villa. Det beskyttede anlæg omfatter tilløbskanalen og den jordbyggede dæmning med eventuelle bevarede dele af et stemmeværk med styrteseng. Endvidere et underløb. Villaen er ikke indbefattet i fredningen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende. Ps. Den militære Jægersborgdæmning er en udbygning af en ældre dæmning på stedet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)