Jægersborgdæmningen

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-92

Fredningsnr.
3030165

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 - 1920 e.Kr.)
Oversvømmelsen er anlagt 1886-88 og nedlagt som fæstningsværk i 1920
Fredningstekst

Jægersborgdæmningen er en jordbygget dæmning, som er ca. 165 m lang, op til 35 m bred og med en kronebredde på ca 15 m. Højden er op til ca. 6 m. Parallelt med dæmningens nordvestlige del løber en ca. 70 m lang jordgravet tilløbskanal, der munder i et stemmeværk, som er indbygget i dæmningens vestende. Stemmeværket er tildækket og sandsynligvis bevaret dybt under Jægersborg Allé, som løber over dæmningen. I forbindelse med stemmeværket har der i sydsiden af dæmningen været en styrteseng, som dog ikke mere er synlig. I dæmningens østende er et underløb. Arealet med styrtesengen er i dag bebygget med en villa. Det beskyttede anlæg omfatter tilløbskanalen og den jordbyggede dæmning med eventuelle bevarede dele af et stemmeværk med styrteseng. Endvidere et underløb. Villaen er ikke indbefattet i fredningen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
Undersøgelsehistorie

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2013 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Jægersborgdæmningen er en jordbygget dæmning, som er ca. 165 m lang, op til 35 m bred og med en kronebredde på ca 15 m. Højden er op til ca. 6 m. Parallelt med dæmningens nordvestlige del løber en ca. 70 m lang jordgravet tilløbskanal, der munder i et stemmeværk, som er indbygget i dæmningens vestende. Stemmeværket er tildækket og sandsynligvis bevaret dybt under Jægersborg Allé, som løber over dæmningen. I forbindelse med stemmeværket har der i sydsiden af dæmningen været en styrteseng, som dog ikke mere er synlig. I dæmningens østende er et underløb. Arealet med styrtesengen er i dag bebygget med en villa. Det beskyttede anlæg omfatter tilløbskanalen og den jordbyggede dæmning med eventuelle bevarede dele af et stemmeværk med styrteseng. Endvidere et underløb. Villaen er ikke indbefattet i fredningen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende. Ps. Den militære Jægersborgdæmning er en udbygning af en ældre dæmning på stedet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt over nordsiden af dæmningen - fra N
Den vestlige ende af dæmningen - fra Ø
Oversigt over Jægersborg Allé - fra V