Vintappergårdstillingen vestlige kaponiere

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-93

Fredningsnr.
3030166

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Fæstningsanlæg, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 - 1919 e.Kr.)
Fredningstekst

Vintappergårdstillingen, vestlige kaponiere er en betonstøbt kaponiere med ét rum og delvis bevaret jorddække. Kaponieren har tre skydeskår uden bevarede luger. Endvidere en døråbning med en nyere dør. En ca. 1,5 m lang betonvange findes ved ydermuren i S. Det beskyttede anlæg omfatter den betonstøbte kaponiere med muråbninger og vange samt den bevarede del af jordkappen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
Undersøgelsehistorie

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2013 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Vintappergårdstillingen, vestlige kaponiere er en betonstøbt kaponiere med ét rum og delvis bevaret jorddække. Kaponieren har tre skydeskår uden bevarede luger. Endvidere en døråbning med en nyere dør. En ca. 1,5 m lang betonvange findes ved ydermuren i S. Det beskyttede anlæg omfatter den betonstøbte kaponiere med muråbninger og vange samt den bevarede del af jordkappen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt - fra VNV
Oversigt - fra N