Vintappergårdstillingen mandskabsrum
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-94

Fredningsnr.
3030167

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Fæstningsanlæg, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 - 1919 e.Kr.)

Fredningstekst
Vintappergårdstillingens mandskabsrum er et betonstøbt anlæg med to underjordiske rum der begge ligger ud til en fælles trappeskakt. Hertil en dækkende jordkappe. Det beskyttede anlæg omfatter det betonstøbte mandskabsrum med trappe, trappeskakt og dækkende jordkappe. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Vintappergårdstillingens mandskabsrum er et betonstøbt anlæg med to underjordiske rum der begge ligger ud til en fælles trappeskakt. Hertil en dækkende jordkappe. Det beskyttede anlæg omfatter det betonstøbte mandskabsrum med trappe, trappeskakt og dækkende jordkappe. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Litteraturhenvisninger  (0)