Vintappergårdstillingen østlige kaponiere
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-95

Fredningsnr.
3030168

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Filer
Opmåling
Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Fæstningsanlæg, Nyere tid (dateret 1914 - 2009 e.Kr.)
Vintappergårdsstillingen, østlige kaponiere

Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 - 1919 e.Kr.)

Fredningstekst
Vintappergårdstillingen, østlige kaponiere er en betonstøbt kaponiere med ét rum. Kaponieren har ét tilmuret skydeskår som pt. er jorddækket. Endvidere en døråbning med en nyere dør. En (nyere) betonstøbt, vinkelformet trappeskakt findes ved ydermuren i S og V. Oven for trappeskakten et nyt rækværk af jernrør. Det beskyttede anlæg omfatter den betonstøbte kaponiere med muråbninger og trappe. Et rækværk af jernrør er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Vintappergårdsstillingen, østlige kaponiere Vintappergårdsstillingens østlige kaponiere blev anlagt i 1914 som del af en mindre feltbefæstet stilling (Vintappergårdsstillingen) på begge sider af jernbanelinien nordvest for Gentofte Station. Stillingen bestod af pigtrådshegn, skyttegrave, jordbatterier og betonanlæg og blev anlagt for at lukke af for fjendtlig indtrængen mellem Lyngbyfort og Garderhøjfortet

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Vintappergårdstillingen, østlige kaponiere er en betonstøbt kaponiere med ét rum. Kaponieren har ét tilmuret skydeskår som pt. er jorddækket. Endvidere en døråbning med en nyere dør. En (nyere) betonstøbt, vinkelformet trappeskakt findes ved ydermuren i S og V. Oven for trappeskakten et nyt rækværk af jernrør. Det beskyttede anlæg omfatter den betonstøbte kaponiere med muråbninger og trappe. Et rækværk af jernrør er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Litteraturhenvisninger  (0)