Tjørnegårdskaponieren

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-96

Fredningsnr.
3030169

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Befæstning, Nyere tid (dateret 1849 - 1945 e.Kr.)
Tjørnegårdskaponieren
Befæstning, Nyere tid (dateret 1914 - 1919 e.Kr.)
Fredningstekst

Tjørnegårdskaponieren er en betonstøbt kaponiere med to rum. Kaponieren har fem tilmurede skydeskår mod N, NØ og Ø. I syd en døråbning monteret med en nyere dør samt to muråbninger forsynet med nyere vinduer. Det beskyttede anlæg omfatter den betonstøbte kaponiere med muråbninger. De nyere døre og vinduer er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
Undersøgelsehistorie

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Tjørnegårdskaponieren.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Tjørnegårdskaponieren er en betonstøbt kaponiere med to rum. Kaponieren har fem tilmurede skydeskår mod N, NØ og Ø. I syd en døråbning monteret med en nyere dør samt to muråbninger forsynet med nyere vinduer. Det beskyttede anlæg omfatter den betonstøbte kaponiere med muråbninger. De nyere døre og vinduer er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.