Koldinghus slotsbanke
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170205-69

Fredningsnr.
34091

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1200 - 1299 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
KOLDINGHUS SLOTSBANKE Slotsbanken er ca. 350 x 150 m stor og indtil 20 m høj. Mod nord afgrænses den af slotssøen, mod øst af Fredericiagade og mod syd og vest af et stort antal bebyggede parceller. Banken tværdeles af en udtørret voldgrav i to omtrent lige store dele, af hvilke den vestlige er sæde for selve slotskomplekset og den østlige for slottets trefløjede staldgård. I selve slotsbanken nær dennes sydvestlige hjørne findes indbygget en jorddækket betonbunker, ca. 8 m i diameter.
Undersøgelsehistorie  (6)
1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Koldinghus Slotsbanke". som fritekst. banken er bevokset med hovedsaglig plænegræs, buske og løvtrer. Projektør i NV.hjørne og i nordsiden af banken samt 2 projektører på master er opsat ved SV.hjørne af banken på hver side af bunkeren, elskab foran bunker mod slottet. Kolding kommune er igang med afgravninger på banken ved P-pladsen syd for staldgården til stianlæg fra Markdannersgade til Fredericiagade sam renovering og udvidelse af eksisterende P-plads. Færdig 1. september 1996. Gruppen for by og landskabsplanlægning i samarbejde med Teknisk Forvaltning. Bevoksning: 1996: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2115-0214
KUAS, Fortidsminder

2006 Museal udgravning
Journal nr.: 1278
Museet på Koldinghus
Undersøgelse af voldgrav med stolper, kulturlag og fund i Koldinghus slotsbanke, dateret til omkr. 1200 tallet.

2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1278
Museet på Koldinghus
MKH 1278x1-: Mindre prøvegravning i Koldinghus Slotsbanke. Der blev ved Hyrdestræde fundet kulturlag med fund, som dækkede over en nedgravning, hvori der fandtes stolpespor. En efterfølgende mindre udgravning viste, at nedgravningen var en voldgrav. Se sagen for yderligere oplysninger. Forundersøgelse d. 13/2 2006. Udgravning d. 15-16 2006. Frauke Witte stod for udgravningen.

2008 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)