Torshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-103

Fredningsnr.
191742

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, med randsten på nordsiden. I skov. Bemærk: målene 1x12x12 m er ved fejl ikke medtaget i dokumentet!!
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Høj. Stenkiste i centrum af højen. Denne måler 1,2 x 0,5 m. og er orienteret øst-vest. Stenkisten er opbygget af en stor sten i nordsiden og en stor sten i sydsiden. Øst- og vest enderne er opbygget af mindre sten. Højen er noget udflydende, men kan dog anes. I stenkisten vokser bregner. Højen er bevokset med græs og anden lav bevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)