Treå Østre Batteri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140110-197

Fredningsnr.
1918110

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse. Treå Mølle Østre Batteri. Batteriet er gravet i strandvolden. Længderetningen er Ø-V. Batteriets grundplan danner indvendigt en trapez, hvor de to korte sider er 10 m lange, og den korte langside er 20 m lang. Brystværnet hæver sig indtil 2 m over bunden. Umiddelbart øst for skansen fører en løbegrav ned til stranden. Den er 20 m lang, 4 m bred ved overkanten og indtil 2 m dyb. Den er opfyldt over en strækning af 3 m. Vedlagt deklarationen findes et rids, der viser det fredede areals ud- stærkning.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i strandkant.

Litteraturhenvisninger  (0)