Gurre Vang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-106

Fredningsnr.
262943

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning. 35 m lang, 6 m bred og 1 m høj orienteret mod Ø-V. 7 m fra V-siden en gennemgravning ved nuværende grøft. Alder og formål ukendt. Formentlig opstemning til fiskedam.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Oplysninger savnes. Ca. 5 m bred dæmning med en c. 1 m bred sti igennem.

Litteraturhenvisninger  (0)