Gurre Vang

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-106

Fredningsnr.
262943

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning. 35 m lang, 6 m bred og 1 m høj orienteret mod Ø-V. 7 m fra V-siden en gennemgravning ved nuværende grøft. Alder og formål ukendt. Formentlig opstemning til fiskedam.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Oplysninger savnes. Ca. 5 m bred dæmning med en c. 1 m bred sti igennem.