Munkegårde Hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-107

Fredningsnr.
263033

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Runddysse. Højning, 1,0 x 18 m. Noget udflydende og ujævn i overfladen. På toppen rester af et firkantet dyssekammer bestående af 2 sidesten på plads i hhv. N og S, samt 2 sprængte sten i Ø. Henover højens N-lige del et Ø-V-gående skovdige. N for diget er højen pløjet bort. SV-lig højfod beskadiget af stor vindfælde.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Højrest med blotlagt delvist bevaret dyssekammer. 4 sten tilbage.

Litteraturhenvisninger  (0)