Krogenberg Hegn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010412-108

Fredningsnr.
263037

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Langhøj. 0,5 x 20 x 6 m, orienteret omtrent Ø-V. I S-siden, 9 m fra V-enden et 2 x 2 x 0,3 m stort hul.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Langhøj

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Ca 28 m lang og 5 m bred. Gammel nedgravning ca. på midten.

Litteraturhenvisninger  (0)