Skanderborg bybefæstning
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160207-27

Fredningsnr.
261310

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanderborg bybefæstning. Matr.nr. 22a: En rest af Skanderborg bybefæstnings vold. Det fredede areal begrænses af kampestenssætninger i syd og vest. Arealets topflade er plan og dyrkes som have bortset fra vestenden, der rejser sig til en lille høj, der er bevokset med træer. Det fredede areal måler i øst-vest ca. 54 m og i nord-syd ca. 20 m. Det findes angivet på vedføjede kopi af matrikelskort, hvor fredningsgrænsen er indtegnet. Matr.nr. 22b: En rest af Skanderborg bybefæstnings vold. Det fredede areal begrænses i nord af støttemure og en bygning. Det fredede areal måler i øst-vest ca. 10 m og i nord-syd ca. 5 m. Det findes angivet på vedføjede matrikelskort, hvor fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, planering, pløjning, beplantning, bebyggelse, eller henkastning af jord, sten og affald. Havebrug er tilladt i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bybefæstning. Tæt bevokset med træer, buske og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)