Bybjerggård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010404-31

Fredningsnr.
263031

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)
Fredningstekst

Sten med inskription. Stenen er nærmest rund, 90 cm i diameter, indmuret i en husgavl. På den flade side ses følgende inskription: .1691.JENS ..ROST ..GAARD
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.