Snekkehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030503-31

Fredningsnr.
27171

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Umatrikuleret gadejord, Nordby Brønd nr. 3 Brønden ligger ved M.B. Jensensvej 7, kommunevej nr. 1 og beskrives: Rund brønd, ca 9,5 m dyb og bygget af ukløvede kampesten. Ved vandspejlet, ca 1 m over bunden er brøndens diameter 2 m, mens den 3 m under jordoverfladen måler 2,8 m i diameter. På de øverste 3 m indsnævres brønden og åbningen, der består af en karm af granitpæle, måler ca 1,3 x 1,3 m. Omkring åbningen ligger 2 kvadratmeter brolægning. Øst for åbningen ligger 4 flade kampesten. I den sydlige karmsten er indhugget "1870". På en kampesten nord for åbningen er indhugget 1754. Trækonstruktionen over brønden er ikke omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (4)
1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Brønd nr. 3. Som beskrevet i fredningstext. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med Nordby's bygningsmiljø.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Brønd

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Brønd.

Litteraturhenvisninger  (0)