Solbjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030503-33

Fredningsnr.
27173

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: Umatrikuleret gadejord, Nordby Brønd nr. 1 Brønden ligger på Skræddertorvet ved Per Poulsensvej, kommunevej nr 38 og beskrives: Rund brønd, ca 10 m dyb, bygget af ukløvede kampesten sat i ca 25 skifter. Ved vandspejlet ca 0,5 m over bunden, er brøndens diameter 2 m, mens den 1,5 m under jordoverfladen måler 2,7 m i diameter. På de øverste 1,5 m indsnævres brønden, og åbningen måler ca 1,5 x 1,5 m. Betondækslet og trækonstruktionen over brønden er ikke omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Brønd nr. 1. Som beskrevet i fredningstext. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med Nordby's bygningsmiljø.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Brønd

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Brønd.


Billeder

Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra Ø
Foto, oversigt
Foto, oversigt