Solbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030503-34

Fredningsnr.
27174

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Umatrikuleret gadejord, Nordby Brønd nr. 4 Brønden ligger ud for Vangevej 2, kommunevej 41, og beskrives: Rund brønd, ca 11 m dyb og bygget af ukløvede kampesten. Ved vandspejlet, ca 0,15 m over bunden er brøndens diameter 2 m, mens den 1,5 m under jord- overfladen måler 3 m i diameter. På de øverste 1,5 m indsnævres brønden, og åbningen måler ca 1,3 x 1,3 m. Betondækslet og trækonstruktionen over brønden er ikke omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (4)
1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Brønd nr. 4. Som beskrevet i fredningstext. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med Nordby's bygningsmiljø.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Brønd

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Brønd.

Litteraturhenvisninger  (0)