Solbjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030503-34

Fredningsnr.
27174

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: Umatrikuleret gadejord, Nordby Brønd nr. 4 Brønden ligger ud for Vangevej 2, kommunevej 41, og beskrives: Rund brønd, ca 11 m dyb og bygget af ukløvede kampesten. Ved vandspejlet, ca 0,15 m over bunden er brøndens diameter 2 m, mens den 1,5 m under jord- overfladen måler 3 m i diameter. På de øverste 1,5 m indsnævres brønden, og åbningen måler ca 1,3 x 1,3 m. Betondækslet og trækonstruktionen over brønden er ikke omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Brønd nr. 4. Som beskrevet i fredningstext. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med Nordby's bygningsmiljø.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Brønd

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Brønd.


Billeder

Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra S
Foto, oversigt
Foto, oversigt