Krogerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010409-69

Fredningsnr.
273019

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til ejer, men ikke tinglyst: Mindesten, ”Bryllupsstenen”. Til minde om Friderich Rostgaard giftermål med Conradine Reventfeld. Stenen måler 100 x 50 cm i grundfladen og er 90 cm høj. På siden som vender mod Ø findes følgende inskription: Øverst, med ophøjede tegn, i en rektangulært forsænkning, 48 x 15 cm stort, årstallet: 1703 Herunder: FRIDERICH ROSTGAARD CONRADINE REVENFELD. Bogstaverne ”C” og ”O” i CONRADINE, er beskadiget. Opstillet på græsplænen for Ø-gavlen af den S-lige længe på Krogerup Avlsgård.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Mindesmærke fra 1703

Litteraturhenvisninger  (0)