Dyvelstenen
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030503-35

Fredningsnr.
27175

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 2717:5 Sagnsten. Dyvelstenen, Dievelstenen el. Divvelstenen . Stenen måler ca. 3,4 x 1,9 m og er 1,1 m høj; største længde i øst-vest. Sagn - Stenen er kastet af en kæmpe på Mols, der kastede tre sten efter Nordby Kirke. - Stenen er kastet af en kæmpe på Hjelm efter en kæmpe på Samsø. - For at få en lillebror skulle man lægge grovbrød på stenen, men for en søster småbrød (usyret brød af rugsigtemel). - Der skal lægges småbrød på stenen, hvis det skal blive en dreng. - Fra Dyvelstenen er vi allesammen kommet fra. Der skulle køres ud til stenen for at hente barnet, og jordemoderen skulle have en meldmad med. - De små børn kommer fra Divvelstenen. - Børnene blev hentede ude ved Dievelstenen. - I gamle dage valfartede unge barnløse kvinder ud til Dyvelstenen og ofrede små dukker på den - så ville de få børn. - Man fortalte børnene, at jordemødrene hentede dem ved Dyvelstenen. - Kæmpen på Helles besøger kæmpen på Samsø og får lovning på hans smukke datter. - Hun går over til kristendomen og overtaler faderen til at bygge Nordby Kirke. Hun lader kongen på Helles vide, at han ikke får hende, uden at han lader sig kristne. Han bliver så rasende, at han kaster tre sten mod kirken (Galgestenen, Dyvelstenen og Stenen på Issehoved). - En pige på Djursland var kæreste med en dreng fra Samsø. Han svigtede hende og fandt en pige fra Samsø. Når brylluppet stod i Nordby Kirke, forsøgte den forsmåede pige at kaste en sten fra Djursland mod kirken, men den nåede ikke frem.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Dyvelstenen. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)