Nordby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030503-37

Fredningsnr.
281711

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse på "Lilleøre". En skanse af uregelmæssig, polygonal form med vold, grav og ydre stendige, indvendige vold og mellem disse 2 plate- auer. Areal 100 x 100 m. Det forbeholdes den nuværende lejer af området at dyrke 2 indv. flader i den hidtidige udstrækning. Iøvrigt græs- klædt.
Undersøgelsehistorie  (4)
1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskrivelse som fredningskort. Skanse på "lilleøre". Beskrivelsert: P.g. af intensiv færdsel en del slidtage, så græsvegetationen er afslidt (på skitse mærket med X). Alvorligt slid, hvor færdslen har eroderet jordværket ses 3 steder (på skite mærket og med A og B. A: Fra bund af goldgrav til top af vold (dvs. ca 7 m) en 1,5- 4 m. bred og ca 30 - 40 cm forbydning. Foroven et 30 ca. højt brud - Eroderes stadigt (opgang ved besøg). B: Ca. 2 m under top et 1 m stort hul med et 0,4 m dybt brat brud - eroderes stadigt. C: 1,5 m stort plet (udsigtspunkt) - stærkt nedslidt vegetation og begyndende erosion. D: Stisystem på indre vold: meget hård nedslidning, op til 30 - 40 cm dybe stier E: ca. 1 m stor plet, hvor vegetationen er bortslidt og sandet er meget løst. A-E: Se foto. Bevoksning: Overvejende græs, men en del krat indvendigt. JGB: den 13.10.1988: Plejet og restauretet. Dog stadig let færdselsskadet. ** Seværdighedsforklaring ** Stor skanse. Velbevaret jordværk. Naturskønt område. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Skansen er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)