Nordby

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030503-37

Fredningsnr.
281711

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Skanse på "Lilleøre". En skanse af uregelmæssig, polygonal form med vold, grav og ydre stendige, indvendige vold og mellem disse 2 plate- auer. Areal 100 x 100 m. Det forbeholdes den nuværende lejer af området at dyrke 2 indv. flader i den hidtidige udstrækning. Iøvrigt græs- klædt.
Undersøgelsehistorie

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskrivelse som fredningskort. Skanse på "lilleøre". Beskrivelsert: P.g. af intensiv færdsel en del slidtage, så græsvegetationen er afslidt (på skitse mærket med X). Alvorligt slid, hvor færdslen har eroderet jordværket ses 3 steder (på skite mærket og med A og B. A: Fra bund af goldgrav til top af vold (dvs. ca 7 m) en 1,5- 4 m. bred og ca 30 - 40 cm forbydning. Foroven et 30 ca. højt brud - Eroderes stadigt (opgang ved besøg). B: Ca. 2 m under top et 1 m stort hul med et 0,4 m dybt brat brud - eroderes stadigt. C: 1,5 m stort plet (udsigtspunkt) - stærkt nedslidt vegetation og begyndende erosion. D: Stisystem på indre vold: meget hård nedslidning, op til 30 - 40 cm dybe stier E: ca. 1 m stor plet, hvor vegetationen er bortslidt og sandet er meget løst. A-E: Se foto. Bevoksning: Overvejende græs, men en del krat indvendigt. JGB: den 13.10.1988: Plejet og restauretet. Dog stadig let færdselsskadet. ** Seværdighedsforklaring ** Stor skanse. Velbevaret jordværk. Naturskønt område. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Skansen er græsklædt.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra NV
Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra SV
Oversigtsfoto set fra SV
Oversigtsfoto set fra SV
Oversigtsfoto set fra SV
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, detalje