Besser
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030501-114

Fredningsnr.
28179

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
1 skanse. En stor firsidet skanse med vold og ydergrav, indvendige kanonbænke m.m. Areal ca. 100 x 100 m. Beliggende på nord- siden af Besser rev. Græsklædt. Ny beskrivelse ved berejsning 5/10 1988.
Undersøgelsehistorie  (4)
1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skandeanlæg (redoute) på Besser Rev. Kvardratisk skanse, udvendig sidelængde 100 m., orienteret verdenshøjneret. Alle 4 hjørner er afskåret. Skansen består af en udvendig vold, der hæver sig 1 - 1,5 m over det omgivende, noget ujævne terræn af gamle strandvolde. Inden for ydervolden er voldgraven, hvis bund ligger 2 - 2,5 m under ydervoldens krone. Voldgraven er nærmest spidsbundet, med en smule vand stående i bunden, især i den sydlige grav. Dens bredde er ca. 14 m. Voldgraven omslutter selve skansen, hvis indre plateau måler 54 m på hver led. det afgrænses, af en indre vold, som indad mod plateauet er ca 2 m. høj, men som udefter flader mod voldgravens bund i en 3,5 m høj, ret stejl skråning. Midt for hver af N- og S-siderne ses 1 kanonbænk. V- (og muligvis Ø-) siden har (hver) 2 kanonbænke. Ø for centralplateauets midte ligger inderskansen, nårmest hesteskoformet, 25 x 18 m, 3,6 m høj, med face mod Ø. Adgangen til redouten har været i SV-hjørnet, hvor såvel yder- som indervold mangler og en jordbro fører over voldgraven. Adgang for gående mulig efter 30. juni og indtil 1. april (vildreservat). ** Seværdighedsforklaring ** Et usædvanlig monumentalt og velbaret forsvarsværk fra Napoleonskrigens tid (opført 1808), beliggende i utroligt smukke omgivelser yders på det 5 km lange Besser Rev med udsigt til Kyholm. Bevoksning: 1988: Græs

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs, hybenroser og buske. Graven er våd.

Litteraturhenvisninger  (0)