Donse Overdrev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Fredensborg

Sted- og lokalitetsnr.
010411-96

Fredningsnr.
282939

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
I Donse Overdrev. Stenkiste. Stenkisten er opført af utilhugne kampesten. Gennemløbet er ca. 7 m langt, vandsluget måler ca. 50 x 45 cm. Konstruk- tionens samlede bredde er ca. 1,10 m og højden ca. 1,15 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, ændres, ombygges eller på nogen anden måde beskadiges. Almindelig vedligehol- delse er tilladt. Der må ikke kastes jord, sten og affald eller lignende i åløbet under stenkiste.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Vejkiste. Ikke længere i brug

Litteraturhenvisninger  (0)