Dueholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170412-50

Fredningsnr.
291212

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
DUEHOLM Borgbanken Dueholm, der er 8-10 m høj, og beliggende nogle få hundrede meter syd for Ølsted bro i ådalen. Bankens grundplan er uregelmæssig firkantet, østsiden ca. 52 skridt, vestsiden ca. 45 skridt lang. Nord- og sydsiden ca. 40 skridt. Mod syd afgrænses borgbanken af et skår i den naturlige bakke, af hvilken voldstedet er en udløber. Til de øvrige sider flad eng. Lyngslet og græsning er tilladt.
Undersøgelsehistorie  (4)
1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen
Lokaliteten findes i stand som tidligere beskrevet med den tilføjelse, at der er plantet 2 rækker bjergfyr (små planter) i hesteskoform med åbning i øst, hvor der ligger et minder hus i umiddelbar nærhed af voldstedet. Ingen fotos. Intet hegn eller afmærkning. Umiddelbare omgivelser: Udyrket, trafik. Bevoksning: Træer, græs.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Borgbanken er græsklædt på toppen og tæt bevokset med træer på siderne.Siderne står uden græsdække pga. bevoksningen.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)