Ølsted bro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170412-51

Fredningsnr.
291215

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav og matr.: Vejanlæg "C". Broen er beliggende på kommunevej 154. Ølsted bro Broen, der er opført af fint tilhugne granitsten, består af et ca. 9 m langt og ca. 6 m bredt tøndehvælvet gennemløb. Brobuens maximale frie højde over åløbets bund er ca. 2,75 m. Fra hver af de 4 hjørner udgår ca. 3 m lange fløjmure, ligeledes sat af fint tilhugne granitsten. Fløjmurens højde er størst (7 skifter) ved facaderne, hvorfra de skråner jævnt ud langs åløbet. En asfalteret vejbane fører over broen. Vejbanen er på begge sider flankeret af et rødmalet jernrækværk. Ved hver af broens 4 hjørner står på vejbanen en granitafmærkningssten. Den samlede brokonstruktions bredde er ca. 9,5 m. Broen er beliggende på kommunevej 154. Fredningen omfatter den samlede brokonstruktion, rækværket samt de 4 vejafmærkningssten, hvorimod den moderne vejbane ikke er berørt af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres ombygges eller beskadiges på nogen måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.
Undersøgelsehistorie  (5)
1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Ølsted Bro". Som fritekst. Tilføjelse: Jernrækværket består i rektangulære rammer med kryds. Den sydvestlige grantiafmærkningssten er væltet og ligger på hjørnet af indkælrslen til nr. 15. Bevoksning: 1997: Græs

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bro

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)