Glibstrup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180604-172

Fredningsnr.
300382

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fårefold. Ringvold med en diameter på ca. 15 m. 2 m bred og 0,8 m høj. Udgang mod S. I fredet hedeområde.
Undersøgelsehistorie  (5)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille fårefold, ringvolden 0,6 m. høj og 1,5-2,0 m. bred, anlæggets totale diam. ca. 16 m., åbning mod SØ. Støder op til 3003:49's NV-fod. Afsat med blyant på 4 cm.-kort mellem 3003:49 og 46. Tinglyses. ** Seværdighedsforklaring ** Det fredede areal med yderligere 2 høje i hede er pænt og instruktivt. Genberejsning 4.9.1991: Fårefold; ringvold ca. 3 m. bred, 1 m. høj, med udgang mod syd; folden ialt ca. 15 m. i diam.; bevokset med lyng og gyvel, i fredet hedeareal ud mod vej; opsat fårehegn mod vej øst for høj. Målangivelser: 1,0 x 15,0 x 15,0 m. Foto: 15-23-23. Seværdighedsforklaring: Fredet hede, skiltet. JBA Bevoksning: 1991: Græs og Lyng

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dyrefold

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)