Tranebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-125

Fredningsnr.
301751

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Kystanlæg Brystværn, en svagt krummet vold, 1 m høj og ca. 3,5 m bred i bunden Fælleskort for 3017-51 - 55 (5 kystanlæg - alle brystværn). Uden ejerens tilladelse skal offentlig adgang til mindesmær- kerne ej tilstedes, ligesom det aldrig vil kunne pålægges ejeren at anlægge eller tåle at der anlægges offentlig vej eller sti til mindesmærkerne. I de tilfælde, hvor der på min- desmærkerne er bevoksning, forbeholdes denne opretholdt i tilsvarende udstrækning.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Skansen er græsklædt. FM-sten mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)