Tranebjerg
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-128

Fredningsnr.
301754

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3017-51 - 55 (5 kystanlæg - alle brystværn). Kystanlæg. Brystværn som foregående, stærkere krummet, 16 m langt, vol- den mod havet 2/3 m, indv. 1,5 m høj. Velbevaret. Uden ejerens tilladelse skal offentlig adgang til mindesmær- kerne ej tilstedes, ligesom det aldrig vil kunne pålægges ejeren at anlægge eller tåle at der anlægges offentlig vej eller sti til mindesmærkerne. I de tilfælde, hvor der på min- desmærkerne er bevoksning, forbeholdes denne opretholdt i tilsvarende udstrækning.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Krat på nordsiden af skansen.

Litteraturhenvisninger  (0)