Tranebjerg

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030505-128

Fredningsnr.
301754

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælleskort for 3017-51 - 55 (5 kystanlæg - alle brystværn). Kystanlæg. Brystværn som foregående, stærkere krummet, 16 m langt, vol- den mod havet 2/3 m, indv. 1,5 m høj. Velbevaret. Uden ejerens tilladelse skal offentlig adgang til mindesmær- kerne ej tilstedes, ligesom det aldrig vil kunne pålægges ejeren at anlægge eller tåle at der anlægges offentlig vej eller sti til mindesmærkerne. I de tilfælde, hvor der på min- desmærkerne er bevoksning, forbeholdes denne opretholdt i tilsvarende udstrækning.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Krat på nordsiden af skansen.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SV
Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra SØ
Foto, oversigt
Foto, oversigt