Enggård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030502-78

Fredningsnr.
301757

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkiste over Dallebækken. Stenkistens sider er opført af kløvede kampesten i 2-3 skifter med mange indskudssten. Den dækkes af 7 overliggere. Gennemløbet er 4 m langt, 0,55 m bredt og 0,95 m højt. Hele konstruktionen er 4 m bred og 2,5 m høj. Henover stenkisten fører en markvej. Bækken er rørlagt fra stenkisten og opstrøms.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Stenkiste.

Litteraturhenvisninger  (0)