Vangede Batteri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-98

Fredningsnr.
3030118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Nyere tid (dateret 1887 - 1920 e.Kr.)
Anlagt 1887-88, nedlagt 1920.

Fredningstekst
Vangede Batteri er et ca. 300 m langt, halvmåneformet, åbent batteri med to batterilinier med en mellemliggende kasematbygning med belægningsstuer og ammunitionsmagasiner. Hertil en foranliggende tør grav og et glacis. Den søndre batterilinie anlagt med seks kanonbriske og et forhåndsammunitionsmagasin, den nordre linie med tre briske, en kikkertstation og et forhåndsammunitionsmagasin. Batteriet er i dag gennembrudt af Herredsvej og Snogegårdsvej. Den betonstøbte kasematbygning er sprængt, tildækket og ikke synlig, og dele af batteriet er udstykket, udjævnet og bebygget. Det beskyttede anlæg omfatter den næsten intakte nordlige batterilinie med glacis, grav, jordvold med brystværn og traverser, tre betonstøbte briske, kikkertstation og forhåndsmagasin. Endvidere bevarede dele af den sprængte og tildækkede kasemat. Hertil bevarede dele af søndre batterilinie i form af jordvold med to traverser og to betonbriske (på matr.nr. 61e) samt (på matr.nr. 61g) et travers med betonstøbt forhåndsmagasin. Yderligere en del af graven (på matr.nr. 10kl). Endelig er bevaret en del af den oprindelige tilkørselsvej (på matr.nr. 27ai og 27ay). For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2012 Museal besigtigelse
Kroppedal, Museum for Astronomi
Vangede Batteri er et ca. 300 m langt, halvmåneformet, åbent batteri med to batterilinier med en mellemliggende kasematbygning med belægningsstuer og ammunitionsmagasiner. Hertil en foranliggende tør grav og et glacis. Den søndre batterilinie anlagt med seks kanonbriske og et forhåndsammunitionsmagasin, den nordre linie med tre briske, en kikkertstation og et forhåndsammunitionsmagasin. Batteriet er i dag gennembrudt af Herredsvej og Snogegårdsvej. Den betonstøbte kasematbygning er sprængt, tildækket og ikke synlig, og dele af batteriet er udstykket, udjævnet og bebygget. Det beskyttede anlæg omfatter den næsten intakte nordlige batterilinie med glacis, grav, jordvold med brystværn og traverser, tre betonstøbte briske, kikkertstation og forhåndsmagasin. Endvidere bevarede dele af den sprængte og tildækkede kasemat. Hertil bevarede dele af søndre batterilinie i form af jordvold med to traverser og to betonbriske (på matr.nr. 61e) samt (på matr.nr. 61g) et travers med betonstøbt forhåndsmagasin. Yderligere en del af graven (på matr.nr. 10kl). Endelig er bevaret en del af den oprindelige tilkørselsvej (på matr.nr. 27ai og 27ay). For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Litteraturhenvisninger  (0)