Christiansholms Batteri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-99

Fredningsnr.
3030119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Nyere tid (dateret 1887 - 1920 e.Kr.)
Anlagt 1887-92, udbygget i årene før Første Verdenskrig, nedlagt 1920.

Fredningstekst
Christiansholms Batteri er en 700 m lang jordbygget voldlinie med en foranliggende, tidligere vandfyldt grav. Det er suppleret med et trekantet fortanlæg, der ligger som en ø i midten af den nu tørre grav foran batteriet. Oprindelig gav en bro over graven adgang til fortdelen. Foran graven er et glacis med en bagvedliggende dækket vej. På tværs af batteriet løber jernbanen, oprindelig ført over graven på en dæmning. En let bro tillod Emiliekildevej at passere graven. Voldlinien er i dag gennembrudt af Ordrupvej/Christiansholmsvej og Ordrup Jagtvej. Graven er tørlagt, og på det lige forløb af graven er Hvidørevej anlagt mellem Strandvejen og Schimmelmannsvej. Hele batteriet er udstykket og bebygget. Det beskyttede anlæg omfatter de bevarede dele af den jordbyggede voldlinie med spor af brystværn, traverser, kanonbænk og bagvedliggende voldgang med ramper op til kanonbænken. I forbindelse med voldlinien endvidere betonstøbte anlæg i form af to caponierer, et forlodsmagasin samt en mulig kikkertstation og briske. Hertil de bevarede dele af den foranliggende grav med skråninger og glacis. Yderligere den kasematterede, betonstøbte fortdel i to etager med tårnbrønde, panserport, panserdøre og -skodder. Samt fortdelens sprængkappe af granit og det foranliggende jordlegeme. Jernbanebroen, den nuværende bro for Emiliekildevej, Hvidørevej’s konstruktioner samt de nye vejgennemskæringer er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
Undersøgelsehistorie  (3)
2012 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Christiansholms Batteri er en 700 m lang jordbygget voldlinie med en foranliggende, tidligere vandfyldt grav. Det er suppleret med et trekantet fortanlæg, der ligger som en ø i midten af den nu tørre grav foran batteriet. Oprindelig gav en bro over graven adgang til fortdelen. Foran graven er et glacis med en bagvedliggende dækket vej. På tværs af batteriet løber jernbanen, oprindelig ført over graven på en dæmning. En let bro tillod Emiliekildevej at passere graven. Voldlinien er i dag gennembrudt af Ordrupvej/Christiansholmsvej og Ordrup Jagtvej. Graven er tørlagt, og på det lige forløb af graven er Hvidørevej anlagt mellem Strandvejen og Schimmelmannsvej. Hele batteriet er udstykket og bebygget. Det beskyttede anlæg omfatter de bevarede dele af den jordbyggede voldlinie med spor af brystværn, traverser, kanonbænk og bagvedliggende voldgang med ramper op til kanonbænken. I forbindelse med voldlinien endvidere betonstøbte anlæg i form af to caponierer, et forlodsmagasin samt en mulig kikkertstation og briske. Hertil de bevarede dele af den foranliggende grav med skråninger og glacis. Yderligere den kasematterede, betonstøbte fortdel i to etager med tårnbrønde, panserport, panserdøre og -skodder. Samt fortdelens sprængkappe af granit og det foranliggende jordlegeme. Jernbanebroen, den nuværende bro for Emiliekildevej, Hvidørevej’s konstruktioner samt de nye vejgennemskæringer er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)