Hvidøre Batteri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-100

Fredningsnr.
3030120

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Nyere tid (dateret 1892 - 1922 e.Kr.)
Anlagt 1892, nedlagt 1922.

Fredningstekst
Hvidøre Batteri er et åbent jordværk anlagt med brystværn, kikkertstation og to dobbelte betonbriske – én på hver side af en centertravers, der indeholder batteriets betonstøbte ammunitionsmagasin. Kun ammunitionsmagasinet og en del af jordværket med forterrain og batterigård er bevaret. Det beskyttede anlæg omfatter den bevarede del af jordværket samt det betonstøbte ammunitionsmagasin med facade med panserdør og trappeanlæg. Endvidere batteriets forterrain/berme samt batterigård/voldgade. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
Undersøgelsehistorie  (1)
2012 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Hvidøre Batteri er et åbent jordværk anlagt med brystværn, kikkertstation og to dobbelte betonbriske – én på hver side af en centertravers, der indeholder batteriets betonstøbte ammunitionsmagasin. Kun ammunitionsmagasinet og en del af jordværket med forterrain og batterigård er bevaret. Det beskyttede anlæg omfatter den bevarede del af jordværket samt det betonstøbte ammunitionsmagasin med facade med panserdør og trappeanlæg. Endvidere batteriets forterrain/berme samt batterigård/voldgade. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Litteraturhenvisninger  (0)