Charlottenlund Batteri

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-101

Fredningsnr.
3030121

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 - 1932 e.Kr.)
Anlagt 1886-88 som Charlottenlund Batteri og delvis om- og udbygget 1910-12 som Charlottenlund Fort. Nedlagt 1932.
Fredningstekst

Charlottenlund Batteri / Fort Søfort. 6-sidet lukket jordværk. 130 x 270 m, orienteret N-S, omgivet af en 25 til 40 m bred, vandfyldt grav. Brystværnet er mellem 6 og 33 m tykt og op til 5 m højt. Bag volden en meget stor travers op til 16 m høj, som rummer beton- støbte ammunitionsmagasiner m.m. 12 haubitzer bag brystværnet, 3 kaponierer rundt ved voldgraven, dæmning og bro med stormgitter over voldgraven fra SV indgår ligeledes i fredningen. I fredningen indgår endvidere fortets søminestation med eksisterende fundamenter, betonmole samt to pejlekikkertsøjler.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2012 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Charlottenlund Fort er et afrundet seks-sidet, lukket jordværk med artilleri opstillet på åbne betonbriske. Det er omgivet af en våd grav. En stor travers har på toppen batteriets ildledelsesanlæg og rummer kasematter med ammunitionsmagasiner og mandskabsrum. Det beskyttede anlæg omfatter fortøen med brystværn og bagvedliggende betonstøbte skydestillinger og artillerilinier på betonbriske. Artillerilinierne opdelt af et stort og et mindre, jordbygget travers. Det store travers med betonbriske, betonstøbte kasematter med ammunitionsmagasiner og mandskabsrum – det lille med indbygget magasin. Tolv stk. haubitzer, to jernklædte betontraverser, en projektørbrønd, tre kaponierer rundt ved voldgraven, voldgraven med skråninger, en dæmning og bro med stormgitter over voldgraven fra SV, administrationbygningen på selve fortøen og de to bygninger for hhv. fortchef og vagt, som ligger udenfor fortøen, indgår ligeledes i fredningen. Øvrige eksisterende bygninger samt broen over voldgraven i øst er ikke omfattet af beskyttelsen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt - fra V
Voldgrav set fra S
Oversigt mod N
Oversigt mod NØ
Oversigt mod SV
Oversigt mod S