Dæmning IV
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-105

Fredningsnr.
3030145

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Befæstning, Nyere tid (dateret 1886 - 1920 e.Kr.)
Anlagt 1886-88, udbygget i bredde og højde 1908, nedlagt som befæstning 1920.

Fredningstekst
Spærredæmning IV Længde ca. 300 m, bredde ca. 40 m. Højde i nord 2 m. Højde i syd 0,5 m. Dæmningen - især mod syd - fremtræder ikke længere klart og entydigt, medtaget som den er af terrænudjævninger på begge sider og i nord, hvor der findes en parkeringsplads.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2013 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Dæmning IV er en jordbygget dæmning med stemmeværk, omløbskanal og underløb. Dæmningen er ca 300 m lang, op til ca. 40 m bred og op til ca. 2 m høj. Ved dæmningsroden i syd er et betonstøbt stemmeværk med to landfaste fløje. Mellem fløjene er to standere af beton, hvorved gennemløbet opdeles i tre. Såvel fløje som standere er hver forsynet med stemmeriller til stemmebjælker. Omløbet, som er jordgravet, strækker sig i en bue på begge sider af stemmeværket. Fredsunderløbet ligger ved dæmningens midte og er ikke synligt. Dæmningen er i dag en del planeret og reguleret især i sydenden. Stemmeværket er nu indbygget i en privat villa, og en yderligere bygning ligger i omløbets østlige del. Det beskyttede anlæg omfatter den jordbyggede dæmning og det betonstøbte stemmeværk med jordgravet omløb. Endvidere bevarede dele af underløbet. Villabygningerne er ikke indbefattet i fredningen. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)