Ermelunden sydlige ammunitionsmagasin
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-106

Fredningsnr.
3030146

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Befæstning, Nyere tid (dateret 1849 - 1918 e.Kr.)

Militærdepot, Nyere tid (dateret 1914 - 1919 e.Kr.)

Fredningstekst
Forsvarsanlæg. Ujævn højning med betonanlæg. Ca. 22 x 13 m, orienteret Ø-V, og fra N med en højde fra 1-1,5 m. På S-siden en betonfacade, 15 m lang og 2 m høj.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Militærdepot.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ikke opmålt.

2013 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Ermelunden, sydlige ammunitionsmagasin er et betonstøbt magasin med facade, dækkende jordkappe og en foranliggende tilkørselsvej. I facaden findes en dør med trappe ned samt endnu en dør og to luger. Døre og luger er pansrede. Jordkappen og tilkørselsvejen er i øst en smule beskåret af Ermelundsvej. Det beskyttede anlæg omfatter det betonstøbte ammunitionsmagasin med facade med pansrede døre og luger Endvidere den dækkende jordkappe og den foranliggende tilkørselsvej. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Litteraturhenvisninger  (0)